Telugu

Bhola Shankar – (2023)
Miss Shetty Mr Polishetty – (2023)
Adipurush – (2023)
Rangabali – (2023)
Custody – (2023)
Baby – (2023)
Rules Ranjann – (2023)
Takkar – (2023)
Kushi – (2023)
Selfish – (2023)